HORARIO MISAS

10:19 Concello de Brión 0 Commentarios


NOVENA
Do 17 ao 25 de Setembro, todolos días ás 19:40 hrs.
Domingo 23 ás 12:00 hrs.

DIA 26 [VESPERA]
Mañá: 9:00 | 12:00 hrs.
Tarde: 18:00 | 19:00 | 20:00 hrs.

DIA 27 [SANTA MINIA]
Mañá: 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 hrs. [Solemne]
Tarde: 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 hrs.

OUTRAS DATAS
Venres 28 ás 19:00 hrs.
Sábado 29 ás 19:00 hrs.
Domingo 30: 9:00 | 11:00 | 12:30 | 19:00 hrs.
Domingo 7 de Outubro: 9:00 | 12:30 | 19:00 hrs.

RESTO DO ANO
Domingos e festivos durante o ano: 12:15 hrs.